Służba słuchaczy

Służba słuchaczy

Służba...W szkoleniu policjantów szczególny nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności, a co za tym idzie właściwe wykonywanie czynności służbowych. Dzięki współpracy z Komendantami Wojewódzkimi i Miejskimi, słuchacze – wspólnie z funkcjonariuszami z jednostek terenowych, pod nadzorem kadry dydaktycznej Szkoły – wykonują zadania praktyczne przewidziane w programie nauczania.

 

Służba...Młodzi policjanci czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu i turystów - patrolują miejsca zagrożone, kontrolują m.in. zabezpieczenie urzędów, sklepów i parkingów, interweniują w sytuacjach naruszenia prawa, dbają o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Uczą się także pracy dzielnicowego – poznają rejon pełnienia służby, rozmawiają z mieszkańcami o nurtujących ich problemach i sprawach związanych z bezpieczeństwem.
W 2013 roku ponad tysiąc słuchaczy Szkoły wspierało policjantów z komend i komisariatów w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pełnili służbę między innymi w Słupsku, Koszalinie, Sławnie, Mielnie, Ustce i Trójmieście, a także w pociągach na trasie Słupsk-Koszalin-Słupsk.

 

Służba...Słuchacze w czasie tygodniowych służb przeprowadzali interwencje, zatrzymywali osoby poszukiwane, sprawców przestępstw i wykroczeń. Ujawniali również wykroczenia, sprawdzali zabezpieczenia obiektów oraz asystowali podczas kontroli pojazdów.
Dzięki współpracy z jednostkami terenowymi Policji młodzi funkcjonariusze w praktyce poznają policyjną służbę, zdobywają doświadczenie zawodowe, ale przede wszystkim przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa.

Powrót na górę strony