Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
13/24 23.05.2024
Wykonanie remontu budynków przy ul. Policjantów 7 i ul. Krakusa 2-3 w Szkole Policji w Słupsku.
RZP-12/24 23.04.2024
Dostawy dań gotowych świeżych ( wyrobów garmażeryjnych).
RZP-11/24 17.04.2024
Dostawy wyrobów ciastkarskich i ciasta
RZP-10/24 10.04.2024
Dostawy energii elektrycznej.
RZP-9/24 05.04.2024
Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego.
RZP-8/24 29.03.2024
Dostawy soków, nektaru i wody mineralnej.
RZP-7/24 29.03.2024
Wykonanie remontu budynku przy ul. Policjantów 12.
RZP-6/24 29.03.2024
Dostawy artykułów spożywczych.
RZP-5/24 29.02.2024
Dostawy ziemniaków jadalnych.
RZP-4/24 28.02.2024
Dostawy pieczywa świeżego oraz wyrobów piekarskich.

Wybierz Strony

Powrót na górę strony