Bezpieczeństwo uczniów

Bezpieczeństwo uczniów

Bezpiecz...Codziennością są kontakty wykładowców i słuchaczy Szkoły z dziećmi i młodzieżą. Policjanci uczą młodych ludzi dbałości o własne bezpieczeństwo oraz ostrzegają przed zagrożeniami. Spotkania dotyczą ważnych dla nich spraw - bezpieczeństwa w życiu codziennym, unikania niebezpieczeństw, a także odpowiedzialności za czyny popełniane przez nieletnich.

Negatywny wpływ używek na zdrowie nastolatków, zagrożenia związane z narkomanią, unikanie agresji i przemocy, konsekwencje negatywnych zachowań oraz odpowiedzialność za swoje postępowanie to najczęstsze tematy spotkań z uczniami w starszych klasach szkół podstawowych, w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych.
Szczególną formą spotkań z dziećmi były wizyty w słupskich szkołach podstawowych policyjnych maskotek z komend wojewódzkich, które wspierają funkcjonariuszy w realizacji programów prewencyjnych.

Z uczniami słupskich szkół, oprócz wykładowców, spotykają się także słuchacze - policjanci odbywający w Szkole specjalistyczne szkolenie na kursach dla dzielnicowych. Pierwsze takie spotkania, w których uczestniczyło ok. 2,5 tys. uczniów z klas I - VI, odbyły się jesienią 2004 r. Słuchacze - przy współpracy z dzielnicowymi z Komendy Miejskiej - rozmawiali przede wszystkim na temat zdarzających się wśród uczniów zachowań agresywnych oraz unikania zagrożeń. Kontakty z uczniami służą przede wszystkim zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a dzięki zajęciom w szkołach funkcjonariusze zdobywają doświadczenie w relacjach z młodymi ludźmi, tak istotne w pracy dzielnicowego.

Spotkania te są realizacją porozumienia podpisanego przez komendanta Szkoły Policji, komendanta miejskiego Policji oraz dyrektorów słupskich szkół podstawowych w październiku 2004 roku. Tematyka zajęć proponowana jest przez pedagogów szkolnych.

Powrót na górę strony