W trosce o bezpieczeństwo

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO

        Kadra i słuchacze Szkoły Policji w Słupsku aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach, które służą zwiększeniu społecznego poczucia bezpieczeństwa. Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami mającymi wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, m.in. jednostkami terenowymi Policji, wspierając je w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną, placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi.

Powrót na górę strony