Turniej oddziałów prewencji

Turniej Oddziałów Prewencji

Reprezentacje oddziałów prewencji ze wszystkich garnizonów w kraju rywalizowały o tytuł najlepszego Pododdziału Prewencji Policji, podczas rozgrywanych po raz pierwszy w historii „Ogólnopolskich Zawodów dla Policjantów Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji”. Gospodarzem przedsięwzięcia była słupska Szkoła Policji.

Były to pierwsze tego typu zawody w kraju, w których udział wzięło 17 plutonów reprezentujących oddziały prewencji z poszczególnych garnizonów. Celem zawodów jest doskonalenie policyjnej praktyki, ale również propagowanie zarówno w formie bezpośrednich działań, jak i za pośrednictwem globalnych środków informacji, właściwego wizerunku policjanta, sprawnego, zdecydowanego w działaniu, ale przed wszystkim umiejącego wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Przeprowadzenie konkurencji - oprócz obiektów Szkoły Policji – odbywało się także w terenie zurbanizowanym, obszarze leśnym oraz na terenach rekreacyjnych z akwenami wodnymi, na których zlokalizowana była między innymi przeprawa pontonowa i przeszkody terenowe.

Tak szerokie spektrum warunków, w których rozgrywane konkurencje, pozwala na praktyczną weryfikację stosowanych algorytmów postępowania, a także jest okazją do wskazania kierunków w jakich powinno ewoluować doskonalenie zawodowe policjantów pełniących służbę w oddziałach prewencji.
Spotkanie w jednym miejscu plutonów prewencji ze wszystkich garnizonów w kraju jest również doskonałą okazją do wymiany zawodowych doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań. W przeszłości na forum ogólnopolskim spotykali się jedynie dowódcy tych jednostek. Teraz doświadczeniami mogli wymienić się również policjanci pełniący służbę na „pierwszej linii”.

Poza rywalizacją, udział w Zawodach pozwolił policjantom, na poznanie najciekawszych miejsc Pomorza Środkowego. Warto wspomnieć o tym, że ostatnia konkurencja Zawodów ,,Rajd crossowy z przeszkodami” odbył się się w jednym z piękniejszych zakątków powiatu słupskiego tj. w Dolinie Charlotty, która była podmiotem wspierającym słupską Szkołę Policji w organizacji Zawodów. To tutaj przy wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu, policjanci oddziałów prewencji musieli wykazać się nie tylko umiejętnościami orientacji w terenie, współpracy, ale przede wszystkim ogromną wytrzymałością fizyczną.

I Ogólnopolskie Zawody dla Policjantów Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji zostały rozegrane w słupskiej Szkole Policji w połowie czerwca ubiegłego roku. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji.


W tym roku impreza jest również planowana na połowę czerwca.

 

 

Powrót na górę strony