Zakres szkolenia

Zakres szkolenia

...Szkoła Policji w Słupsku specjalizuje się w szkoleniu policjantów prewencji, czyli takich, których służba ma bezpośredni wpływ na stan porządku publicznego oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. W Szkole prowadzone są szkolenia zawodowe podstawowe oraz kursy specjalistyczne.

Szkolenie zawodowe podstawowe musi przejść każdy policjant przyjęty do służby. Przygotowuje ono do realizacji zadań na podstawowych stanowiskach wykonawczych (np. w służbie patrolowo-interwencyjnej, w oddziałach prewencji Policji, w służbie konwojowej) i trwa siedem miesięcy. Po zdaniu egzaminu końcowego każdy ze słuchaczy odbywa jeszcze obowiązkową adaptację zawodową w oddziale prewencji Policji, gdzie musi odbyć 37 praktycznych służb, po czym wraca do swojej jednostki macierzystej.

Bardziej zaawansowaną formą szkolenia policyjnego są kursy specjalistyczne. Przygotowują one do realizacji zadań na stanowiskach wymagających szerszej wiedzy i szczególnych umiejętności zawodowych (często o charakterze kierowniczym), np. kurs specjalistyczny dla: kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, policjantów wykonujących zadania obronne, rzeczników i oficerów prasowych, opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej, policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego, rzeczników dyscyplinarnych, policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych, instruktorów technicznych środków wzmocnienia, dyżurnego lub dzielnicowego jednostki Policji.
Ponadto realizowane są kursy specjalistyczne z zakresu: prowadzenia przesłuchań metodą FBI, współpracy z osobowymi źródłami informacji, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielania pierwszej pomocy w warunkach działań specjalnych. W zależności od charakteru kursu trwają one od tygodnia do dwóch miesięcy.

Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu prawa, zapobiegania przestępczości, kryminalistyki, taktyki i technik interwencji, psychologii, komunikacji społecznej, etyki, praw człowieka, pierwszej pomocy przedlekarskiej, wyszkolenia strzeleckiego oraz obsługi sprzętu informatycznego i sprzętu łączności. Uczą się pełnić służbę patrolowo-interwencyjną i konwojowo-ochronną, poznają specyfikę pracy dzielnicowego i dyżurnego jednostki.


Szkoła Policji w Słupsku jako jedyna w Polsce przygotowuje policjantów do pełnienia służby w ramach kontyngentów policyjnych. W trakcie przygotowań policjanci doskonalą swoje umiejętności m.in. w zakresie przywracania naruszonego porządku publicznego, działań antyterrorystycznych, ochrony i konwojowania osób, ochrony obiektów narażonych na zamachy oraz zatrzymywania zbrodniarzy wojennych. Policjanci zapoznają się z rejonem działania misji, uczą się sposobów łagodzenia i rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz poruszania się w terenie zagrożonym detonacją ładunków wybuchowych.


Oprócz policjantów w słupskiej Szkole Policji poszerzają swoją wiedzę m.in. funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celnej, straży gminnych, a także policjanci z innych krajów (Niemcy, Litwini, Chorwaci czy Mołdawianie).

 

(aktualizacja: 20.1.2015)

Powrót na górę strony