Aktualności

Przestępstwa o charakterze korupcyjnym i rola sygnalisty

Rola funkcjonariusza publicznego - osoby pełniącej funkcje publiczne wiąże się z realizacja misji na rzecz społeczeństwa. Wymaga to od przedstawiciela organu państwowego uczciwości, moralnego postępowania, udzielania pomocy i wysokich standardów etycznych. O zagadnieniach z tym związanych pisze w swoim najnowszym artykule podkom. Daniel Milczarek z Zespołu Kontroli Szkoły Policji w Słupsku.

Osoby pełniące funkcje publiczne od wieków były i są postrzegane jako przedstawiające szczególne wartości moralno-etyczne. Od początków powstania struktury jednostek organizacyjnych państwa pojawiały się „pokusy” działania wbrew zasadom etyki, a nawet, wchodząc w przestrzeń odpowiedzialności za popełnienie czynów o charakterze dyscyplinarnym, przestępstw i wykroczeń. W każdej organizacji może dojść do bezprawnych działań, mogących przybierać różną formę, na przykład korupcji.

Tworzenie warunków sprzyjających ujawnianiu nieprawidłowości w miejscu pracy czy służby w taki sposób, aby potencjalni sygnaliści chcieli podzielić się posiadanymi informacjami bez żadnych obaw, jest podstawą działań profilaktycznych w walce ze zjawiskiem korupcji. Działania podejmowane w zakresie ochrony sygnalisty nie są łatwymi, ponieważ ukierunkowane są na zmianę postaw i mentalności, a zwłaszcza źle pojętej solidarności zawodowej. Więcej na temat roli, jaką odgrywają sygnaliści w tego rodzaju sytuacjach można przeczytać w poniższym artykule.


plik .PDF

Powrót na górę strony