Aktualności

Policjanci i lekarze o pierwszej pomocy

Praktyczne doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przygotowali policyjni ratownicy medyczni dla lekarzy z Okręgowej Izby Lekarskiej w Słupsku. Ćwiczenia z wykorzystaniem najnowszego sprzętu odbyły się w salach Centrum Medycznego słupskiej Szkoły Policji.

Policyjni wykładowcy poprowadzili cykl ćwiczeń poświęcony udzielaniu pomocy w stanach nagłych, zagrażających życiu. Policjanci rozpoczęli od oceny podstawowych parametrów życiowych by następnie przejść do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przyrządowych metod udrażniania dróg oddechowych i pozycji ułożeniowych. Oddzielnym zagadnieniem była podaż leków, jako jedna z form zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.

Policjanci, którzy prowadzili zajęcia, są certyfikowanymi ratownikami medycznymi. Niektórzy z nich jako wolontariusze pełnią też – w ramach wolontariatu -  dyżury na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.
Ćwiczenia praktyczne w Centrum Ratownictwa słupskiej Szkoły Policji poprzedzone były wykładami na temat udzielania pierwszej pomocy, które poprowadził Hakim Aurang - lekarz specjalista Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

Możliwość ćwiczeń praktycznych z zakresu pierwszej pomocy była doskonałą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy policyjnymi ratownikami i lekarzami. Warto również zaznaczyć, że dzięki podpisanemu porozumieniu z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, policjanci specjalizujący się w ratownictwie medycznym mają dostęp do najnowszej wiedzy i rozwiązań, z których korzystają także przyszli lekarze, a obecnie studenci medycyny GUM. Dostęp do tak specjalistycznej wiedzy pozwala kształcić przyszłych policjantów w zakresie pierwszej pomocy na europejskim poziomie.

Film Warsztaty praktyczne z udzielania pierwszej pomocy

Powrót na górę strony