Aktualności

Kolejne, amerykańsko-polskie warsztaty

Policjanci Szkoły Policji w Słupsku i marynarze U.S.Navy uczestniczyli w kolejnym szkoleniu zorganizowanym na terenie Bazy Amerykańskiej w Redzikowie. Wspólne szkolenia to efekt parafowanego w ubiegłym roku przez Dowódcę Bazy i Komendanta Szkoły porozumienia o współpracy.

Spotkanie poświęcone było tym razem wymianie doświadczeń oraz informacji na temat działania szeroko rozumianej służby wartowniczej, w zależności od określonego stanu zagrożenia, bądź zaistniałej sytuacji. Policjanci zapoznali się z aspektami prawnymi pełnienia warty przez marynarzy U.S.Navy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
W trakcie spotkania mówiono również o współpracy z żołnierzami służby wartowniczej Batalionu Ochrony Bazy oraz z innymi służbami powołanymi do zapewnienia porządku publicznego W trakcie dyskusji mówiono także o różnych scenariuszach działań w zależności od stopnia zagrożenia oraz miejsca wystąpienia takiego zdarzenia

Policyjni wykładowcy słupskiej Szkoły Policji omówili czynności przed i po użyciu środków przymusu bezpośredniego podczas przeprowadzanej interwencji. Policjanci przedstawili także Amerykanom algorytmy doboru środków przymusu bezpośredniego w zależności od zaistniałej sytuacji.
Dalszym etapem tego szkolenia będą zajęcia w słupskiej Szkole Policji, w trakcie którego wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego szczegółowo omówią tematykę stosowania i użycia środków przymusu bezpośredniego przez polskich policjantów.

 

Powrót na górę strony