Aktualności

Policjanci z marynarzami U.S.Navy

Amerykańcy marynarze z basy U.S.Navy w Redzikowie prowadzą wspólne konwersatoria z kadrą Szkoły Policji w Słupsku. Zajęcia językowe to jeden z efektów porozumienia o współpracy parafowanego przez dowódcę Naval Support Facility Redzikowo płk Scotta McClelland`a i Komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacka Gila.

Zajęcia językowe mają pomóc w rozwoju słownictwa, a także we wzajemnym poznaniu kultury i kraju zamieszkania Amerykanów i Polaków. Uczestnicy zajęć w grupach dwu- trzyosobowych rozmawiają o życiu codziennym, obowiązkach służbowych i wrażeniach z miejsca pełnienia służby.
Marynarze amerykańscy interesują się między innymi hierarchią panującą w polskiej Policji, a także kulturą naszego kraju. W luźnych rozmowach mowa jest także o ulubionych zespołach muzycznych i wspomnieniach z dzieciństwa.

Wizyty Amerykanów w słupskiej Szkole Policji to także część współpracy szkoleniowej, która przewiduje też wspólne zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego, interwencji policyjnych a także prowadzenia działań bojowych w terenie silnie zurbanizowanym. Swoją wiedzą z polskimi policjantami podzieli się już między innymi agenci amerykańskiego Kryminalnego Biura Śledczego Marynarki Wojennej, czyli popularnego NCIS.

Powrót na górę strony