Aktualności

Odprawa z Zastępcą Komendanta Głównego Policji

W obecności Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha podsumowano dziś roczną działalność najstarszej policyjnej szkoły w Polsce. O osiągnięciach dydaktycznych w roku ubiegłym i zamierzeniach dyskutowano podczas narady rocznej w słupskiej Szkole Policji.

Narada roczna to cykliczne spotkanie podsumowujące działalność placówki w ostatnich dwunastu miesiącach. W trakcie narady poszczególne jednostki organizacyjne omawiają roczny okres pracy, a także przedstawiają zamierzenia, które realizować będą bieżącym roku.

Kadra Szkoły Policji w 2017 roku to 171 policjantów i 131 pracowników. Na szkolenie zawodowe podstawowe skierowano Słupska prawie półtora tysiąca nowych policjantów, natomiast kursy specjalistyczne ukończyło ponad 3600 funkcjonariuszy. Słupska Szkoła, jako jedyna w kraju, realizuje szkolenia dla magazynierów uzbrojenia w zakresie prowadzenia gospodarki sprzętem techniczno-bojowym w jednostkach Policji.
Kilkanaście szkoleń odbyli na terenie Szkoły policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej oraz Lasów Państwowych.
Warto również podkreślić, że to w słupskiej Szkole Policji znajduje się aż 25% wszystkich policyjnych miejsc szkoleniowych, jakimi dysponują policyjne szkoły w całym kraju.

Miniony rok to również organizacja przedsięwzięć w ramach kalendarza centralnych imprez Policji. Szkoła Policji w Słupsku była gospodarzem XXIV. edycji Turnieju Par Patrolowych; V. Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz VIII. Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Jednostek Szkoleniowych Policji w Strzelaniu. W 2017 roku odbyły się także ćwiczenia mające na celu zintegrowanie i przygotowanie sił policyjnych z różnych krajów europejskich biorących udział w misjach zarzadzania kryzysowego Unii Europejskiej - EUPST II (European Union Police Services Training). Przedsięwzięcie zrealizował w słupskiej Szkole Policji Wydział Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Słupskie ćwiczenia uzyskały najwyższą ocenę wśród wszystkich podmiotów europejskich uczestniczących w tym projekcie, a Szkoła Policji została zaproszona do organizacji podobnego przedsięwzięcia również w tym roku.
Sztandarową imprezą prewencyjną była również II. edycja Turnieju Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach w swoim wystąpieniu podkreślił bardzo ważną rolę, jaką pełni szkolnictwo policyjne w przygotowaniu do służby nowych kadr policyjnych.
- To właśnie Państwo kształtują na lata policjantów, którzy czuwać będą nad naszym bezpieczeństwem. Szkolenie podstawowe stanowi trzon, stąd tak ważna jest wasza rola. Nowoczesne warunki szkolenia policjantów szkolenia zawodowego podstawowego są priorytetem kierownictwa polskiej Policji - powiedział w przemówieniu skierowanym do kadry słupskiej Szkoły Policji nadinsp. Jan Lach. Zastępca Komendanta Głównego Policji poinformował także, że w tym roku planowane jest przyjęcie do służby 4.330 nowych policjantów.

Wystąpienie nadinsp. Jana Lacha zakończyły życzenia dalszej wytężonej pracy i kolejnych sukcesów złożone na ręce Komendanta Szkoły Policji insp. Jacka Gila, a za jego pośrednictwem - całej kadrze Szkoły.
Na zakończenie odprawy Zastępca Komendanta Głównego Policji wręczył srebrny medal „Za długoletnią służbę”. Medalem został uhonorowany kom. Przemysław Kaczorowski, wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej słupskiej Szkoły Policji.

Powrót na górę strony