Aktualności

Międzynarodowa policyjna taktyka i pierwsza pomoc

Data publikacji 08.07.2024

Międzynarodowe, policyjne zajęcia z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz pierwszej pomocy współrealizują wykładowcy słupskiej Szkoły Policji w ramach europejskiego Programu Erasmus+. W projekcie współpracy policyjnych jednostek szkoleniowych uczestniczą policjanci z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Polski oraz Litwy. Gospodarzem ostatniej edycji zajęć była Szkoła Policji Litwy w Kownie.

Projekt współpracy policyjnych jednostek szkoleniowych rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku. Gospodarzem projektu jest Akademia Policji w Zagrzebiu a uczestnikami: Szkoła Policji Litwy, Agencja ds. Edukacji i Szkolenia Zawodowego w Bośni i Hercegowinie oraz Szkoła Policji w Słupsku.
Całość zajęć zatytułowana została jako "Wspólny program nauczania dla służb ratowniczych w zakresie użycia siły i procedur taktycznych pierwszej pomocy - FIRST-TAC”.

Pierwsze szkolenie zostało zrealizowane w Akademii Policji Chorwacji Zagrzebiu a kolejne  - w ostatnim czasie w Szkole Policji Litwy w Kownie.  W każdej edycji pilotażowych szkoleń biorą udział, policjanci, którzy na co dzień prowadzą zajęcia na kursach doskonalących oraz szkoleniach nowych policjantów, którzy wstąpili dopiero do służby. Udział policyjnych szkoleniowców daje gwarancje, że zdobyte wiadomości i doświadczenia będą przekazywane coraz to nowym uczestnikom zajęć w poszczególnych placówkach szkoleniowych państw-uczestników programu.

Przed udziałem w zajęciach, każdy uczestnik otrzymuje dostęp on-line do platformy e-learningowej, która zawiera prezentacje wraz z omówieniem poszczególnych zagadnień oraz filmy instruktażowe. Aby uczestniczyć w zajęciach praktycznych, na zakończenie należy rozwiązać quiz i uzyskać co najmniej minimalną, określoną liczbę prawidłowych odpowiedzi.
Polski moduł e-learningowy został przygotowany przez wykładowców słupskiej Szkoły Policji. Znajdują się tam zagadnienia z taktyki i technik interwencji (między innymi wejścia do pomieszczeń, kajdankowanie i sprawdzanie osób) oraz elementów udzielania pierwszej pomocy z elementami  TCCC (Tactical Combat Casuality Care) uwzględniającymi szczególnie udzielanie pomocy rannej osobie znajdującej się pod ostrzałem (Care Under Fire).

Specjalistyczne warsztaty odbywają się teraz w policyjnej szkole każdego z państw uczestniczących w programie. W każdym przypadku jednostka goszcząca policyjnych instruktorów przedstawia własne algorytmy postępowania oraz obowiązujący system prawny. Pozwoli to wskazać na wspólne elementy działań europejskich policjantów oraz różnice, które mogą wystąpić w poszczególnych krajach.
Po zajęciach zrealizowanych w Chorwacji i Litwie, kolejne odbędą się we wrześniu w Bośni i Hercegowinie a następne - w październiku, w słupskiej Szkole Policji.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.77 MB)

 

Powrót na górę strony