Aktualności

Międzynarodowa wymiana policyjnych doświadczeń

Data publikacji 19.06.2024

Pierwsze międzynarodowe zajęcia z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz pierwszej pomocy z udziałem wykładowców słupskiej Szkoły Policji oraz policjantów Chorwacji Bośni i Hercegowiny oraz Litwy odbyły się w Akademii Policji w Zagrzebiu. Projekt współpracy policyjnych jednostek szkoleniowych realizowany jest w ramach europejskiego Programu Erasmus+.

Projekt współpracy policyjnych jednostek szkoleniowych rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku. Gospodarzem projektu jest Akademia Policji w Zagrzebiu a uczestnikami: Szkoła Policji Litwy, Agencja ds. Edukacji i Szkolenia Zawodowego w Bośni i Hercegowinie oraz Szkoła Policji w Słupsku. Całość zajęć zatytułowana zostało jako Wspólny program nauczania dla służb ratowniczych w zakresie użycia siły i procedur taktycznych pierwszej pomocy „FIRST-TAC”.

Pierwsze szkolenie zostało zrealizowane w Akademii Policji Chorwacji w Zagrzebiu. Jego uczestnikami byli policjanci, którzy na co dzień prowadzą zajęcia na kursach doskonalących oraz szkoleniach nowych policjantów, którzy wstąpili dopiero do służby.  Udział policyjnych szkoleniowców daje gwarancje, że zdobyte wiadomości i doświadczenia będą przekazywane coraz to nowym uczestnikom zajęć w poszczególnych placówkach szkoleniowych państw-uczestników programu.

Specjalistyczne warsztaty odbywać się będą teraz w policyjnej szkole każdego z państw uczestniczących w programie. W każdym przypadku jednostka goszcząca policyjnych instruktorów przedstawia własne algorytmy postępowania oraz obowiązujący system prawny. Pozwoli to wskazać na wspólne elementy działań europejskich policjantów oraz różnice, które mogą wystąpić w poszczególnych krajach. W słupskiej Szkole Policji uczestnicy tego międzynarodowego programu spotkają się jesienią tego roku.

Powrót na górę strony