Aktualności

Instruktorzy taktyki i technik interwencji

Data publikacji 18.06.2024

Kilkunastu policjantów z pomorskiego garnizonu Policji zdało dziś egzamin końcowy na kursie instruktorskim w zakresie taktyki i technik interwencji (TiTS). Kurs prowadzony przez Szkołę Policji w Słupsku nie odbywał się jednak w samej siedzibie Szkoły, lecz na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Była to druga zorganizowana w takiej formie edycja szkolenia. Pomorscy policjanci  w czasie trwania kursu byli słuchaczami Szkoły Policji w Słupsku, ale wszystkie zajęcia odbywały się w Gdańsku. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczestnicy codzienne mogli dojeżdżać na zajęcia z miejsc zamieszkania. Taka forma prowadzenia zajęć zwolniła jednocześnie miejsca szkoleniowe w słupskiej placówce, które mogły być wykorzystanie przez słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Przy tej samej liczbie miejsc i liczbie kadry można było przeszkolić większą liczbę policjantów.
 
Po raz pierwszy szkolenie w tej eksperymentalnej formie przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku. Osiągnięte przez słuchaczy wyniki pokazały, że prowadzone w Gdańsku przez wykładowców Szkoły Policji w Słupsku zajęcia są tak samo efektywne zarówno pod kątem wiedzowym jak i umiejętnościowym.

Absolwenci-instruktorzy zakończonego dzisiaj kursu taktyki i technik interwencji samodzielnie prowadzić będą teraz zajęcia oraz egzaminy dla swoich kolegów w komendach i komisariatach województwa pomorskiego z zakresu sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji oraz umiejętności posługiwania się pałką służbową.
W trakcie kursu wiele czasu poświęcono również metodyce prowadzenia zajęć - to właśnie instruktorzy TiTS będą odpowiedzialni za szkolenie policjantów podczas zajęć doskonalenia zawodowego organizowanego lokalnie w jednostkach terenowych.

Ze strony Szkoły Policji kurs TiTS prowadził podkom. Maciej Witka z Zakładu Interwencji Policyjnych przy wsparciu policjantów z Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy na co dzień zajmują się doskonaleniem zawodowym. We wtorkowym egzaminie końcowym uczestniczyli także wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych Szkoły Policji w Słupsku.

Powrót na górę strony