Aktualności

Kontrole pojazdów bez tajemnic

Oprócz zajęć programowych, mogą także poszerzać swoją praktyczną wiedzę podczas popołudniowych zajęć fakultatywnych. Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku mają do dyspozycji różnego rodzaju zajęcia, dzięki którym mogą jeszcze lepiej utrwalić swoją wiedzę i umiejętności.

W trakcie jednych z popołudniowych fakultetów, które przygotowali wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego, przedstawiono kompetencje policjantów w zakresie kontroli stanu technicznego pojazdów na przykładzie pojazdu osobowego i ciągnika rolniczego. Ma to szczególne znaczenie dla funkcjonariuszy Policji, którzy wkrótce rozpoczną służbę w jednostkach terenowych i uczestniczyć będą w tego rodzaju czynnościach, między innymi podczas kontroli pojazdów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek.
 
Policjanci wraz z wykładowcami omówili także postępowanie w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w wyposażeniu, stanie technicznym bądź też w sytuacji związanej ze nieprawidłowym stanem psychofizycznym kierującego pojazdem.
Na podstawie własnych doświadczeń ze służby w terenie wykładowcy zwracali szczególną uwagę, jak ogromna odpowiedzialność spoczywa na policjantach dokonujących kontroli takich pojazdów i jakie ma to znaczenie dla zapobiegania katastrofom w ruchu drogowym.

 

Powrót na górę strony