Aktualności

Polsko-niemiecka współpraca

Data publikacji 17.06.2024

We wspólnych zajęciach z polskimi kolegami uczestniczyli w słupskiej Szkole Policji młodzi policjanci z Wyższej Szkoły Policji w Oranienburgu pod Berlinem. Grupa niemieckich policjantów, w czasie pobytu w Polsce poznawała także strukturę i specyfikę pracy polskiej formacji policyjnej.

Niemieccy policjanci w trakcie pobytu w słupskiej Szkole Policji uczestniczyli w zajęciach z polskimi wykładowcami i słuchaczami, a także poznawali pracę policjantów Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku.
W odróżnieniu od polskiego, szkolenie podstawowe policjantów w Niemczech trwa dwa i pół roku. Słuchacze niemieccy nie są skoszarowani na terenie szkoły. Mieszkają w mieście, a do szkoły przychodzą jedynie na zajęcia. Metodyka kształcenia jest natomiast zbliżona do rozwiązań dydaktycznych funkcjonujących w naszym kraju. Bardzo duży nacisk jest kładziony na zajęcia praktyczne i wykorzystanie aktywizujących metod nauczania.

Wspólne kontakty Szkół Policji w Słupsku i Oranienburgu trwają już kilkanaście lat. Jednym z efektów współpracy obu placówek są wymiany słuchaczy i wykładowców. Szkoły uczestniczą również przygotowywaniu policjantów z Polski i Niemiec, którzy pełnią wspólnie służbę po obu stronach granicy.
Współpraca z niemieckimi policjantami, którzy przyjeżdżają do Słupska, odbywa się na mocy porozumienia o współpracy pomiędzy Szkołą Policji w Słupsku i Wyższą Szkołą Policji w Oranienburgu pod Berlinem. Zapisy porozumienia przewidują wyminę wykładowców i słuchaczy, wspólne seminaria dotyczące polskiego i niemieckiego prawa dla policjantów jednostek przygranicznych oraz warsztaty praktyczne z zakresu podwyższania kwalifikacji zawodowych policjantów obu krajów.
Wizyta polskich słuchaczy w Oranienburgu planowana jest na lipiec.

Powrót na górę strony