Aktualności

Jednostka Specjalna gotowa do misji na Bałkanach

Data publikacji 18.05.2023

Jednostka Specjalna Polskiej Policji zakończyła przygotowania do wyjazdu na misję EULEX do Kosowa. W uroczystym zakończeniu, które odbyło się w słupskiej Szkole Policji uczestniczył nadinsp. Roman Kuster - Zastępca Komendanta Głównego Policji. XXXV. zmiana JSPP jest już gotowa do służby na Bałkanach.

Przez miesiąc policjanci z różnych jednostek prowadzili ćwiczenia zgrywające mające na celu doskonalenie współdziałania w ramach drużyny, plutonu i całej jednostki. Zakres ćwiczeń obejmował między innymi taktykę działania w pododdziałach zwartych, w sytuacji zbiorowego naruszenia porządku. Ćwiczenia z tego zakresu odbywały się między innymi na poligonie.
Policjanci doskonalili także współdziałanie podczas poruszania się w terenie zurbanizowanym, w którym występuje zagrożenie bezpośrednim ostrzałem. Program zawierał też doskonalenie taktyki zatrzymywania i konwojowania osób.
Warto również podkreślić, że program ćwiczeń realizowany w słupskiej Szkole Policji, jest dostosowywany do aktualnej sytuacji w Kosowskiej Mitrowicy. Na podstawie obserwacji przebiegu służby, przebywającej teraz na Bałkanach, XXXIV. rotacji JSPP zmodyfikowano bądź też rozszerzono wybrane moduły szkoleniowe.

W uroczystym zakończeniu kursu udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na wyzwania, które staną przed policjantami XXXV. rotacji; wśród nich znajdować się będą potencjalne konflikty spowodowane nie tylko różnicami w zakresie wyznawanej religii, ale także poglądami politycznymi, które w Serbii i Kosowie zaostrzyły się po wybuchu wojny na Ukrainie.
Na zakończenie swojego wystąpienia nadinsp. Roman Kuster życzył wszystkim policjantom wyjeżdżającym na misję policyjnego szczęścia, które szczególnie ważne będzie podczas pełnienia służby poza granicami Polski.

Zastępca Komendanta Głównego wręczył również wyjeżdżającym policjantom biało-czerwoną flagę, która zostanie podniesiona na maszt w centralnym punkcie bazy w Kosowskiej Mitrowicy. Flagę odebrał z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji dowódca XXXV. zmiany Jednostki Specjalnej kom. Robert Stosio. Biało-czerwona towarzyszyć będzie policjantom przez cały czas pełnienia ich misji w Kosowskiej Mitrovicy.

Dodatkowym punktem uroczystości było wręczenie flagi miasta Słupska, którą na ręce Dowódcy Jednostki przekazał wiceprezydent Słupska Marek Goliński. W swoim wystąpieniu wiceprezydent podkreślił szczególną dumę, ponieważ to właśnie ze Słupska na misje pokojowe do Kosowa wyjeżdżają policjanci, a do Iraku - żołnierze. Jak podkreślił Marek Goliński, Słupsk jest ważnym polskim ośrodkiem w zakresie przygotowań przedstawicieli formacji mundurowych do pełnienia zaszczytnej, ale ciężkiej służby poza granicami Rzeczypospolitej.

W trakcie zakończenia, które odbyło się w auli słupskiej Szkoły Policji członkowie Jednostki Specjalnej otrzymali z rąk Komendanta Szkoły insp. Piotra Cekały świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących służbę w ramach kontyngentów policyjnych poza granicami kraju. W trakcie wręczania świadectw gratulacje policjantom składała także, obecna na uroczystości, nadkom. Paulina Macczak - Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Policjanci z XXXV. rotacji, którzy zakończyli szkolenie, swoją misję na Bałkanach rozpoczną w połowie roku. Służba w Kosowskiej Mitrovicy planowana jest na 9 miesięcy.
Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną jednostką, która przygotowuje policjantów do pełnienia misji w kontyngentach poza granicami kraju. Do tej pory kursy specjalistyczne z tego zakresu ukończyło ponad 3.800 policjantów.

Powrót na górę strony