Aktualności

Policyjni pedagodzy

Data publikacji 20.02.2023

Zakończyła się pierwsza w tym roku edycja szkolenia pedagogicznego kadry dydaktycznej zorganizowana w ramach doskonalenia lokalnego prowadzonego w słupskiej Szkole Policji. Szkolenie miało charakter teoretyczny i praktyczny.

Praca policyjnego nauczyciela wiąże się z dużą odpowiedzialnością za kształcenie nowych kadr Policji. Pracę wykładowców oceniają policjanci z całej Polski, którzy przebywają na różnych szkoleniach w Słupsku, a później wracają do swoich jednostek macierzystych dzieląc się zdobytą wiedzą, ale też i opiniami na temat wykładowców prowadzących zajęcia.

Szkoleniem objęci zostali nowo przyjęci w ostatnim okresie czasu policjanci, którzy pełnią służbę na stanowiskach dydaktycznych Szkoły, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego. Organizatorem szkolenia był Zespół Wsparcia Dydaktycznego, a zajęcia prowadzone były przez doświadczonych pracowników komórek dydaktycznych.

Głównym zadaniem było wprowadzenie uczestników w podstawową problematykę pedagogiczno-wychowawczą oraz wykształcenie elementarnych umiejętności z zakresu metodyki przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem specyfiki szkolnictwa policyjnego.

Szkolenie miało charakter warsztatowy i składało się z dwóch etapów. W pierwszym etapie realizowane były zajęcia teoretyczne, a w drugim - uczestnicy przeprowadzali zajęcia dydaktyczne. Prowadzenie zajęć podlegało samoocenie, ocenie uczestników szkolenia oraz ocenie prowadzących.

Powrót na górę strony