Aktualności

Współpraca międzynarodowa

Data publikacji 01.02.2023

Oprócz codziennego kształcenia policjantów na szkoleniu zawodowym podstawowym i kursach specjalistycznych, słupska Szkoła Policji współpracuje także z policjantami i żołnierzami innych państw. Wzajemna wymiana doświadczeń pozwala jeszcze lepiej kształcić i doskonalić umiejętności polskich policjantów.

Najdłużej, bo od 1995 roku, Szkoła Policji współpracuje z policjantami niemieckimi z landu Brandenburgia. W ramach wzajemnych kontaktów z Wyższą Szkołą Policji w Oranienburgu koło Berlina organizowane są warsztaty, seminaria i zajęcia praktyczne w terenie z udziałem polskich i niemieckich policjantów. Wymiana doświadczeń sprzyja też lepszemu przygotowaniu policjantów, którzy pełnią służbę w polsko-niemieckich patrolach w strefie przygranicznej zarówno na terenie Polski jak i Niemiec.

Podobny charakter ma współpraca słupskiej Szkoły z litewską Szkołą Policji w Kownie. Polscy i litewscy policjanci uczestniczą we wspólnych zajęciach poświęconych między innymi taktyce interwencji, wyszkoleniu strzeleckiemu i pierwszej pomocy w warunkach pola walki. Zajęcia tej tematyki prowadzone są dla grup polsko-litewskich grup policjantów zarówno w Kownie jak i w Słupsku.

Wspólne zajęcia z zakresu wyszkolenia strzeleckiego Szkoła Policji w Słupsku zorganizowała wspólnie z chorwacką Akademią Policji w Zagrzebiu. W ramach kursu instruktorów strzelań policyjnych, do Słupska przyjechali policjanci chorwaccy, którzy uczestniczyli w zajęciach wspólnie z polskimi funkcjonariuszami. W podobnym kursie uczestniczyli w Chorwacji wykładowcy Szkoły, którzy na co dzień zajmują się doskonaleniem umiejętności strzeleckich polskich policjantów.

Taktyka wchodzenia z bronią do pomieszczeń, ich przeszukiwanie oraz elementy pierwszej pomocy - to niektóre z tematów wspólnych szkoleń policyjnych wykładowców i marynarzy Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych z Bazy Wsparcia w podsłupskim Redzikowie.
Amerykańscy marynarze poznają policyjną taktykę i techniki interwencji stosowane przez polskich policjantów. Policyjni wykładowcy poznają natomiast elementy taktyki amerykańskich żołnierzy.

W ostatnich latach słupska Szkoła Policji nawiązała również współpracę z francuską Szkołą Policji w Perigueux. Wspólne spotkania szefów obu jednostek zaowocowały podpisaniem porozumienia o współpracy.

Współpraca z zagranicznymi placówkami szkolnictwa policyjnego nie ogranicza się wyłącznie do kontaktów bilateralnych. W ramach projektów europejskich policjanci z wielu krajów goszczą cyklicznie w słupskiej Szkole Policji jako uczestnicy seminariów i warsztatów organizowanych przez CEPOL oraz w ramach projektów Unii Europejskiej Erasmus+.

Powrót na górę strony