Aktualności

Odszedł nagle na wieczną służbę...

Był wychowawcą wielu pokoleń policjantów, specjalizował się w zakresie szkoleń specjalistycznych służby dyżurnej jednostek Policji oraz służby konwojowej. Na wieczną służbę odszedł podinsp. Maciej Maciejewski, wieloletni wykładowca słupskiej Szkoły Policji.

Podinsp. Maciej Maciejewski służbę w Policji rozpoczął 15 lutego 1995 roku w Szkole Policji w Słupsku. Przez cały okres służby w Szkole zatrudniony był na stanowiskach dydaktycznych, począwszy od starszego policjanta, młodszego wykładowcy, wykładowcy i eksperta  w różnych komórkach organizacyjnych Szkoły, w tym między innymi Zakładzie Ogólnozawodowym, Wydziale Informatyki i Łączności oraz w Wydziale Metodyki Szkolenia.

Od 1 stycznia 2009 roku wykonywał obowiązki starszego wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego. Jako starszy wykładowca, na wysokim poziomie realizował zajęcia na szkoleniach zawodowych podstawowych, a także na różnego rodzaju kursach specjalistycznych, w tym dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem osób oraz dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji.
Cechowała go wyjątkowa kultura osobista i terminowość wykonywanych zadań służbowych. Był  funkcjonariuszem zdyscyplinowanym, charakteryzującym się dyspozycyjnością.

Podinsp. Maciej Maciejewski od wielu lat sprawował opiekę metodyczno-techniczną w Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego nad rozbudową i aktualizacją pomocy dydaktycznych (konspekty do zajęć, prezentacje multimedialne, założenia do ćwiczeń, wzory dokumentacji służbowej itp.). Zajmował się również gromadzeniem, katalogowaniem i przygotowywaniem zestawień ze służb patrolowych słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, pełnionych w dyspozycji jednostek terenowych Policji.

Z uwagi na duże doświadczenie zawodowe oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne wielokrotnie brał udział w pracach nad zestawami zadań testowych na różnego rodzaju turnieje zawodowe, egzaminy końcowe, opiniował projekty resortowych aktów prawnych oraz programów szkoleń. Był również autorem licznych publikacji w wydawnictwach resortowych oraz pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w szkolnictwie policyjnym.

Podinsp. Maciej Maciejewski był wielokrotnie nagradzany przez Komendanta Szkoły Policji w Słupsku za osiągnięcia w służbie i nienaganną postawę zawodową. Od 18.stycznia 2021 roku miał powierzone obowiązki w Zespole Wsparcia Dydaktycznego.
W ostatnich tygodniach wykazał się dużym zaangażowaniem podczas rozmów bilateralnych przed podpisaniem kolejnego porozumienia międzynarodowego o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Policji Brandenburgii i Szkoła Policji w Słupsku.

We wspomnieniach koleżanek i kolegów pozostanie jako uśmiechnięty pogodny nauczyciel, który w przystępny i zarazem bardzo ciekawy sposób przekazywał policyjną, nieraz bardzo skomplikowaną wiedzę.

Odszedł nagle na wieczną służbę…

Powrót na górę strony