Aktualności

Kolejny kurs TiTS poza murami Szkoły Policji

Data publikacji 23.05.2024

Kilkunastu policjantów z pomorskiego garnizonu Policji uczestniczyło w postępowaniu kwalifikacyjnym na kurs instruktorski w zakresie taktyki i technik interwencji (TiTS). Kurs prowadzony przez Szkołę Policji w Słupsku nie odbywa się jednak w samej siedzibie Szkoły, lecz na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Jest to druga zorganizowana w takiej formie edycja szkolenia. Pomorscy policjanci są słuchaczami Szkoły Policji w Słupsku, ale wszystkie zajęcia odbywają się w Gdańsku. Pozwala to uczestnikom na codzienne dojeżdżanie na zajęcia z miejsc zamieszkania. Taka forma prowadzenia zajęć zwalnia jednocześnie miejsca szkoleniowe w słupskiej placówce, które mogą być wykorzystanie przez słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Przy tej samej liczbie miejsc i liczbie kadry można przeszkolić większą liczbę policjantów.
 
Po raz pierwszy szkolenie w tej eksperymentalnej formie przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku. Osiągnięte przez słuchaczy wyniki pokazały, że prowadzone w Gdańsku przez wykładowców Szkoły Policji w Słupsku zajęcia są tak samo efektywne zarówno pod kątem wiedzowym jak i umiejętnościowym.

Po ukończeniu takiego miesięcznego kursu absolwenci-instruktorzy samodzielnie prowadzić będą zajęcia oraz egzaminy dla swoich kolegów w komendach i komisariatach województwa pomorskiego z zakresu sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji oraz umiejętności posługiwania się pałką służbową.

Wszyscy uczestnicy przeszli wcześniej z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny, w trakcie którego musieli między innymi wykazać się umiejętnością stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz umiejętnościami technicznymi służącymi do realizacji interwencji policyjnych. Każdy z kandydatów musiał również zaliczyć test sprawności fizycznej oraz wykazać się wybranymi umiejętnościami obsługi broni palnej.

Zajęcia na kursie planowane są 17 czerwca; będzie to doskonalenie umiejętności z zakresu samoobrony policyjnej, technik stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz umiejętności posługiwania się bronią palną.
W trakcie kursu wiele czasu poświęca się również na metodykę prowadzenia zajęć bowiem to właśnie instruktorzy TITS będą odpowiedzialni za szkolenie policjantów podczas zajęć doskonalenia zawodowego organizowanego lokalnie w jednostkach terenowych.

Ze strony Szkoły Policji kurs TiTS prowadzi podkom. Maciej Witka z Zakładu Interwencji Policyjnych przy wsparciu policjantów z Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy na co dzień zajmują się doskonaleniem zawodowym.
Absolwenci kursu specjalistycznego TiTS, po zdaniu egzaminów końcowych, nabędą uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć w jednostce organizacyjnej Policji oraz egzaminowania policjantów w zakresie taktyki i technik interwencji, a także umiejętności posługiwania się pałką służbową.

Powrót na górę strony