1954 - 1990

Ośrodek Szkolenia Szeregowych MO 1954 - 1957 Szkoła Podoficerska MO 1957 - 1985 Szkoła MO 1985 - 1990

Ośrodek...        Po niespełna trzech miesiącach od likwidacji Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w jego obiektach w grudniu 1954 roku utworzono Ośrodek Szkolenia Szeregowych Milicji Obywatelskiej (OSSMO). Decyzja o likwidacji Centrum spowodowała wywiezienie do Szczytna i Piły sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, dlatego też niemal wszystko trzeba było zaczynać od początku. Od nowa wyposażano sale, gromadzono niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, tworzono księgozbiór szkolnej biblioteki. W styczniu 1955 roku rozpoczęto pierwszy kurs dla szeregowych MO. W sierpniu 1957 roku OSSMO przemianowano na Szkołę Podoficerską Milicji Obywatelskiej (SPMO).

Ośrodek...        W 1976 roku Szkole powierzono realizację kursów chorążych - tym samym wzrosła jej ranga. Poszerzenie zakresu szkolenia spowodowało w roku 1985 zmianę nazwy Szkoły na Szkołę Milicji Obywatelskiej (SMO). W kolejnych latach nadal rosła rola Szkoły w kształceniu funkcjonariuszy prewencji, czyli takich którzy realizują zadania związane z zapobieganiem przestępstwom, wykroczeniom i innym zjawiskom patologicznym.

Ośrodek...        Słupska Szkoła MO od momentu powstania, poza codzienną działalnością szkoleniową, realizowała także zadania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach wspierania jednostek terenowych kadra i słuchacze pełnili służbę patrolową w Słupsku oraz w innych miastach kraju. Uczestniczyli w zabezpieczeniu pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Dbali też o bezpieczny pobyt w Polsce m.in. prezydentów de Gaulle'a, Nixona i Busha. Milicjanci wielokrotnie brali udział w akcjach usuwania skutków klęsk żywiołowych, np. powodzi, śnieżyc, a w roku 1980 ochraniali miejsce erupcji ropy naftowej w Krzywopłotach koło Karlina. Uczestniczyli ponadto w zabezpieczaniu imprez sportowych (m.in. Wyścigu Pokoju, międzynarodowych meczów piłkarskich Polska - Turcja, Polska - Libia).

        Słuchacze i kadra Szkoły pracowali również na rzecz Słupska: m.in. odbudowywali i modernizowali Stadion 650-lecia, wykonywali prace w tworzonym wówczas Parku Kultury i Wypoczynku, uczestniczyli w budowie linii trolejbusowych. Bardzo aktywnie działał szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK. Jego członkowie należeli do najofiarniejszych krwiodawców.

Ośrodek...        Przez wiele lat Szkoła miała także swój udział w rozwoju słupskiego sportu. Szczególnie zasłużony był Klub Sportowy "Gwardia", który w latach 60. przyjął nazwę Zjednoczony Gwardyjski Klub Sportowy "Gryf". Kluby te miały silne sekcje sportowe: boksu, lekkoatletyki, strzelectwa, judo oraz piłki nożnej i koszykówki. Ich zawodnicy zdobywali medale i osiągali znaczące sukcesy na arenach krajowych oraz zagranicznych, m.in. na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy.

 

 

 

 

Powrót na górę strony