Dla słuchaczy

Dla słuchaczy

Drodzy Słuchacze, witamy w najstarszej polskiej Szkole Policji. Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych informacji, które ułatwią Wam pobyt w naszej Szkole.

Słuchacze odbywający szkolenie zawodowe podstawowe, powinni mieć ze sobą:

 1. Umundurowanie ćwiczebne: kompletne, stosowne do pory roku;
 2. Ubranie treningowe - dres, obuwie sportowe (halowe z jasnymi spodami);
 3. Dokumenty:
 • legitymacje służbową,
 • delegację,
 • dokument tożsamości,
 • Arkusz szkolenia strzeleckiego policjanta
 • oryginał dokumentu „Poświadczenie bezpieczeństwa” upoważniający do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne”;
 • zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • notatnik służbowy (zarejestrowany),
 • dwa zeszyty 60-kartkowe, w kratkę formatu A5.

Wykaz aktów prawnych do zapoznania przez słuchaczy

 1. Rozporządzenie MSWiA z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 2826).
 2. Zarządzenie nr 7 KGP z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie regulaminu musztry w Policji z późniejszymi zmianami.
 3. Zarządzenie nr 30 KGP z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji z późniejszymi zmianami.

Przydatne odnośniki

Biblioteka

W Szkole Policji w Słupsku znajduje się biblioteka szkolna, która otwarta jest od godziny 8 do godziny 16. Zasady pobierania książek reguluje Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Szkoły Policji w Słupsku - pobierz plik .PDF.

Oratorium

W Szkole Policji w Słupsku znajduje się Oratorium pod wezwaniem św.Michała Archanioła.

Parkowanie pojazdów

Słuchacze przebywający na szkolenie mogą swoje prywatne samochody zaparkować nieodpłatnie przy ul. Zamiejskiej 22. Parking czynny jest całodobowo i dozorowany przez policjantów Szkoły.

Lokalizacja parkingu.

Regulamin parkingu

Ambulatorium

Ambulatorium czynne jest od poniedziałku do piątku, telefon do Ambulatorium: (+48) 477 437 344.

Powrót na górę strony