Aktualności

Ze Szkoły Policji do Komendy Wojewódzkiej

W ubiegłym tygodniu służbę w Szkole Policji zakończyła Zastępca Komendanta Szkoły mł.insp. Alina Majchrzak, która w tej chwili pełni obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. W ostatnim dniu służby w Szkole odbyło się kameralne pożegnanie w Izbie Historii i Tradycji Szkoły połączone z wpisem do Księgi Honorowej.

W obecności kadry kierowniczej Komendant Szkoły insp. Piotr Cekała podziękował swojej zastępczyni za dotychczasową służbę i życzył kolejnych sukcesów w pomorskim garnizonie Policji. Dotychczasowa Zastępca Komendanta podpisała się również w Księdze Honorowej Szkoły, która zawiera biogramy osób kończących służbę lub pracę w naszej jednostce, a które zasłużyły się dla niej w szczególny sposób. Po przemówieniach i życzeniach wszyscy uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia na schodach przed Klubem Słuchacza.

Mł.insp. Alina Majchrzak służbę w Policji pełni od 21 sierpnia 1995 roku, a w Szkole Policji w Słupsku - od 15 listopada 2007 roku. W Szkole swoje pierwsze zadania realizowała na stanowiskach dydaktycznych w Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego. Wysoka ocena wywiązywania się z zadań służbowych była podstawą do powierzenia jej obowiązków w Zespole Kontroli, a następnie mianowania na stanowisko eksperta Zespołu Kontroli Szkoły Policji w Słupsku.
W lutym 2020 roku powierzono jej obowiązki Naczelnika Wydziału Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Szkoły Policji w Słupsku, a 17 sierpnia 2020 roku została mianowana na to stanowisko. W tym okresie wykazała się rzetelnym i odpowiedzialnym podejściem do realizacji zadań służbowych, profesjonalizmem i zaangażowaniem, czym w pełni potwierdziła moją dotychczasową ocenę jej kwalifikacji zawodowych i prezentowanej w służbie postawy. Wysoki poziom umiejętności w zakresie kierowania i zarządzania zespołami ludzkimi pozwolił jej na zbudowanie właściwych relacji z podwładnymi.
Od dnia 1 lutego 2021 roku powierzono jej obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły. Mianowanie na to stanowisko miało miejsce 24 lipca 2021 roku.

W czasie pełnionej służby w Szkole Policji dała się poznać jako zdyscyplinowana policjantka. Potrafiła sumiennie i z pełnym zaangażowaniem wykonywać czynności służbowe stałe i doraźne. Umiejętnie wykorzystywała doświadczenie zawodowe do realizacji zadań służbowych na zajmowanym stanowisku, dając gwarancję jakości ich wykonania.
Szybko i konsekwentnie podejmowała decyzje służbowe, które znacząco wpłynęły na utrzymanie wysokiego poziomu działania Szkoły. Jest bardzo dobrze przygotowana merytorycznie do wykonywania przydzielonych zadań. Czynnie uczestniczyła również w opracowywaniu projektów decyzji i zasad związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, które zostały wprowadzone w Szkole Policji w Słupsku.
Wiele cennych doświadczeń zawodowych wniosła w planowane w Szkole inwestycje, co bezpośrednio przyczyniło się do poprawy warunków służby i pracy.

Od dnia 3 czerwca 2024 roku pełni obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Pani Komendant jest odpowiedzialna w garnizonie pomorskim za pion logistyczny.

Powrót na górę strony