Aktualności

Kolizja i wypadek na fakultetach

Data publikacji 28.05.2024

Teoria połączona z praktyką - tak przyswajają sobie nową wiedzę z zakresu ruchu drogowego słuchacze Szkoły Policji w Słupsku. Na ulicach Szkoły jeden z plutonów prowadził zabezpieczenie i oględziny miejsca zdarzenia, na którym doszło do potrącenia pieszego.

Celem ćwiczeń było zapoznanie słuchaczy z obowiązkami uczestników kolizji drogowej określonymi w Ustawie prawo o ruchu drogowym oraz obowiązkami policjanta w zakresie postępowania na miejscu zdarzenia drogowego. Policjant na miejscu kolizji może zakończyć czynności postępowaniem mandatowym, pouczeniem, albo sporządzeniem dokumentacji celem przeprowadzenia dalszych czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie.

Podczas zajęć słuchacze najpierw zobaczyli, w jaki sposób należy przeprowadzić oględziny miejsca zdarzenia drogowego, a następnie sami przeprowadzali wszystkie czynności ze zwróceniem uwagi na prawidłowe zwymiarowanie drogi i usytuowanie śladów zdarzenia. Pod okiem wykładowców sporządzali także niezbędną dokumentację, od zapisu w notatniku służbowym poprzez notatkę urzędową, protokół oględzin miejsca i rzeczy, szkic sytuacyjny oraz kartę zdarzenia drogowego.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia policjant zobowiązany jest do ustawienia pojazdu służbowego w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne oraz uczestników ruchu drogowego, następnie włączyć niebieskie światła błyskowe oraz zastosować urządzenia techniczne służące do zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego (pojazd służbowy ruchu drogowego posiada wyspecjalizowane urządzenia, inny pojazd służbowy - trójkąt ostrzegawczy), jeżeli takie posiada.

Powrót na górę strony