Szkoła Policji 1990 -

        Transformacja ustrojowa, która rozpoczęła się w Polsce na przełomie lat 80. i 90. nie ominęła również słupskiej Szkoły. W roku 1990 Milicję Obywatelską przekształcono w Policję. Szkoła Milicji Obywatelskiej w Słupsku stała się Szkołą Policji (SP). Przyjmuje się, że nastąpiło to 10 sierpnia 1990 roku, gdyż ustawa o Policji z 6 kwietnia 1990 roku nakazywała ministrowi spraw wewnętrznych zorganizować Policję w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia przepisu w życie. Po utworzeniu Policji słupska placówka zachowała swój merytoryczny profil - nadal specjalizuje się w kształceniu policjantów służby prewencyjnej.

 

 

Powrót na górę strony